Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Úprava dažďovej vody
Úprava dažďovej vody

Základy úpravy dažďovej vody

Prevádzková bezpečnosť a ochrana vodných tokov
Zhromaždená dažďová voda môže byť zaťažená najrôznejšími látkami, ako sú hrubé nečistoty, kal a ľahké kvapaliny z cestnej premávky alebo z priemyselných zón. Tieto látky môžu v zariadeniach na hospodárenie s dažďovou vodou, ako sú vsakovacie priekopy, spôsobiť funkčné poruchy. Okrem toho môžu následne ohroziť povrchové alebo podzemné vody.

V takýchto prípadoch je pred zaústením alebo vsiaknutím potrebná úprava, ktorá spĺňa špecifické vodoprávne a prevádzkové požiadavky podľa aktuálneho stavu techniky a adekvátne to dokladá. Podkladom pre odborný vodoprávny výber úpravne je napr. DWA-M 153.

Alternatívy k betónu
Bežné zariadenia bývajú často normálne dažďové usadzovacie nádrže z betónu podľa DWA-A 166. Tieto nádrže potrebujú veľkú plochu a majú značnú stavebnú hĺbku. Spoločnosť FRÄNKISCHE ponúka rozsiahly program alternatívnych riešení. SediPipe nahrádza napr. dažďové usadzovacie nádrže a ponúka pritom vďaka svojim malým stavebným hĺbkam enormné výhody na prevádzku staveniska a neskoršie využitie plochy. Systém nepotrebuje na povrchu žiadnu plochu, takže sa nad ním dá umiestniť napr. parkovisko alebo dopravná komunikácia.

Na stiahnutie

Chcete sa opýtať na Úprava dažďovej vody?

Radi vám odpovieme. Prosím, použite náš kontaktný formulár.

Please add 3 and 8.