Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Základy úpravy dažďovej vody

Prevádzková bezpečnosť a ochrana vodných tokov
Zhromaždená dažďová voda môže byť zaťažená najrôznejšími látkami, ako sú hrubé nečistoty, kal a ľahké kvapaliny z cestnej premávky alebo z priemyselných zón. Tieto látky môžu v zariadeniach na hospodárenie s dažďovou vodou, ako sú vsakovacie priekopy, spôsobiť funkčné poruchy. Okrem toho môžu následne ohroziť povrchové alebo podzemné vody.

V takýchto prípadoch je pred zaústením alebo vsiaknutím potrebná úprava, ktorá spĺňa špecifické vodoprávne a prevádzkové požiadavky podľa aktuálneho stavu techniky a adekvátne to dokladá. Podkladom pre odborný vodoprávny výber úpravne je napr. DWA-M 153.

Alternatívy k betónu
Bežné zariadenia bývajú často normálne dažďové usadzovacie nádrže z betónu podľa DWA-A 166. Tieto nádrže potrebujú veľkú plochu a majú značnú stavebnú hĺbku. Spoločnosť FRÄNKISCHE ponúka rozsiahly program alternatívnych riešení. SediPipe nahrádza napr. dažďové usadzovacie nádrže a ponúka pritom vďaka svojim malým stavebným hĺbkam enormné výhody na prevádzku staveniska a neskoršie využitie plochy. Systém nepotrebuje na povrchu žiadnu plochu, takže sa nad ním dá umiestniť napr. parkovisko alebo dopravná komunikácia.

Chcete sa opýtať na Úprava dažďovej vody?

Na stiahnutie