Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Elektroinstalace v zemi
Elektroinstalace v zemi

Elektroinstalace uložená v zemi

Dobrá ochrana kabelů v půdě potřebuje především jednu věc: bezpečné a absolutně spolehlivé produkty. Zejména energetické nároky venkovních zařízení se v posledních letech dramaticky změnily. V současnosti jsou vyžadovány flexibilnější možnosti napájení, např. vánoční osvětlení, čerpadla do jezírek, fontány nebo zvuková zařízení, které jsou instalovány pomocí kabelových chrániček.

Vedle čistě mechanické ochrany umožňují kabelové chráničky rychlé a snadné přiřazení různých médií používaných nad zemí. Další praktická výhoda, zejména u elektroinstalace: Kabelové chráničky nemají jen ochrannou funkci. Slouží zároveň jako prázdné trubky, jimiž lze dodatečně bez problémů vést další kabely.

Výkopy pro uložení potrubí a podsyp

Podsyp

U skalnatého nebo kamenitého podloží je nezbytná vrstva bez kamení (písek, jemný štěrk) jako spodní vrstva lože (viz DIN EN 1610 a KRV A 535).

Překrytí

Kabelovou chráničku do 30 cm nad vrcholem trubky ručně zasypte zhutnitelnou zeminou bez kamení a zhutněte.

Nedostatečné překrytí

Při nedosažení minimální výšky překrytí je nutné naplánovat opatření proti mechanické deformaci.

Prostup konstrukcí plynotěsný a odolný proti tlakové vodě

Systém Kabuflex od společnosti FRÄNKISCHE zajišťuje zavedení energetických a komunikačních kabelů do budovy, které je plynotěsné a odolné proti tlakové vodě. Systém se skládá z kabelové chráničky Kabuflex R plus typu 750, vnitřního těsnění Kabu-IN DD a osvědčeného těsnicího přítlačného kroužku Kabu-Seal nebo sady těsnicího límce.

Použijí-li řemeslníci produkty systému Kabuflex pro prostup konstrukcí, dosáhnou požadované tlakové těsnosti. Systém Kabuflex pro prostup konstrukcí v plynotěsném provedení odolném proti tlakové vodě je úspěšně testován na 1,5 baru. Splňujeme tak přísná zadání provozovatelů elektrické sítě na minimální tlakovou těsnost pro prostup konstrukcí.

Těsnicí límec

Těsnicí límec z EPDM slouží k utěsnění trubek Kabuflex®, které jsou vedeny základovou deskou a betonovými zdmi. Kruhový těsnicí límec vybavený profilovanými výztužemi se s předpětím natáhne na trubku a upevní na trubce pomocí upínacího systému z ocelového pásku.

Základová trubka – trubka pro uložení sloupků a stožárů

Furowell se hodí speciálně pro instalaci stožárů, sloupků a tyčí všeho druhu. Používá se tak speciálně pro sloupy veřejného osvětlení, vlajkové stožáry a dopravní značky.

Chcete se zeptat na Elektroinstalace v zemi?

Rádi vám odpovíme. Použijte k tomu, prosím, náš kontaktní formulář.

Prosím sečtěte 7 a 2.