Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Meliorace – flexibilní potrubí a příslušenství

Základy zemědělské meliorace

Zemědělská meliorace zajišťuje, že díky odvodnění zůstane zachována nebo se zlepší výnosnost zemědělských ploch. Umožňuje mechanizované zemědělství a zvyšuje hospodárnost provozů.

Definice
Slovo „drenáž" pochází z angličtiny a obecně znamená „odvodnění, odvádění, odtok“. Nehledě na paralelní používání tohoto pojmu v lékařství je drenáž definována jako zhotovení umělých podzemních odtoků vody, v potrubí nebo bez potrubí, jejichž úkolem je odvádět přebytečnou vodu.
O plošné drenáži pomocí trubek hovoříme, pokud jsou za účelem odvodnění do půdy instalovány systematicky uspořádané potrubní větve. Zemědělská meliorace, jak ji chápeme, je v tomto smyslu vždy plošná drenáž pomocí trubek.

 

Význam
Cílem drenáže je zlepšení bilance vody v půdě na určitém místě. Odvodnění se používá zejména v zemědělství, chrání ale také sídliště, průmyslové, rekreační, sportovní a dopravní objekty a budovy. Zajišťuje a vytváří rovnoměrný životní prostor. Drenáž jako dílčí oblast odvodnění zvyšuje nejen výnos, ale odstraňuje také překážky v užívání, slouží k zachování půdy a umožňuje v současnosti nepostradatelné mechanizované zemědělství. Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje. Světová populace naproti tomu nadále rychle roste, a tím i poptávka po potravinách, které se na této půdě pěstují.

Způsob funkce
Systém pro zemědělskou melioraci se skládá ze sacího potrubí („sběrný drén“) a sběrného potrubí („svodný drén“). Díky drážkám ve stěně trubky vniká voda do sběrného drénu. Trubky řádně nasávají vodu. Následně teče voda díky spádu ke svodným drénům. Ty odvádějí shromážděnou vodu do vodních toků nebo odvodňovací stoky.

Historie

Již staří Babylóňané uměli drenážovat. Od té doby se umění odvodňování, resp. zlepšení hospodaření s podzemní vodou kontinuálně dále vyvíjelo. Evoluce drenážování probíhala pomalu, ale v 60. letech 20. století přišla skutečná revoluce.

Drenáž – téměř tak stará jako samo lidstvo
Drenáž byla známou metodou již ve starověku. Již tehdy bylo výhodné intenzivnější zemědělské využití půdy. Okolo roku 2000 před naším letopočtem se v Babylónii objevily první hliněné trubky jako předchůdci dnešních drenážních trubek. Ve středověku upadly systémy pro drenáž přechodně do zapomnění. Teprve v novověku vznikly v Anglii cca od roku 1650 nové drenáže pomocí dřeva, hatí a kamení (štěrk), ve Skotsku a Německu také pomocí střešních hřebenáčů. V roce 1755 byl ve Skotsku vydán dokument o drenáži bahnišť. Drenáž jako metoda se v průběhu doby téměř nezměnila. Vedle otevřených příkopů se zhotovovaly podzemní duté chodby. V 18. století byly otevřené odvodňovací systémy nahrazeny převážně zatrubněnými drenážními systémy. Vynález lisu na hliněné drenážní trubky přibližně v roce 1840 v Anglii zajistil prudký rozmach drenáže v Evropě. V následném období se strojně vyráběnými drenážními trubkami z pálené hlíny byla drenáž dále rozvíjena díky zemědělským a kulturně technickým polním pokusům a pedologickým zkušenostem. Okolo roku 1940 začal vývoj strojů pro potrubní drenáž. Na začátku byl v popředí strojní výkop zeminy. Zhotovování drenážních příkopů a následný zásyp se nejprve prováděl ručně. Po roce 1950 se ve zvýšené míře začaly používat drenážní stroje pro pokládku trubek. Na konci 50. let se stále více používaly rychle instalovatelné, lehčí a trvanlivější perforované plastové trubky nejprve s hladkými stěnami.

60. léta – zrodil se nápad
V 60. letech 20. století se v Německu zrodil nápad na trubku FF-drän, která představovala zlom v drenážní výstavbě! Vynálezce prvního strojního pluhu pro instalaci drenážních trubek byl upozorněn na tehdy již známou extrudovanou plastovou elektroinstalační trubku v nekonečných rolích od společnosti FRÄNKISCHE – a to byl počátek žluté trubky FF-drän. První extrudovaná, zvlněná a ohebná drenážní trubka z PVC-U v nekonečných rolích od společnosti FRÄNKISCHE se stala průkopnickým produktem a definicí pro nové technologické možnosti. Začala tak jedinečná éra úspěchu, která i v současnosti slouží jako základ pro další inovace. Hovoříme-li o „drenážní trubce“, máme přitom nevyhnutelně před očima „žlutou hadici“. Vedle délky kotoučového svazku představuje zejména ohebnost trubky vynikající vlastnost, která umožnila průlom v oblasti pokládky. Tato ohebná, perforovaná plastová trubka od společnosti FRÄNKISCHE představovala zásadní změnu v drenážní technice a vytvořila předpoklady pro kontinuální a především cenově výhodnější pokládku drenážních trubek.

Chcete se zeptat na Meliorace – flexibilní potrubí a příslušenství?

Rádi vám odpovíme. Použijte k tomu, prosím, náš kontaktní formulář.

Prosím sečtěte 3 a 4.