Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Hospodaření s dešťovou vodou

Základy hospodaření s dešťovou vodou

Ve vysoce vyspělých zemích jako Německu, Francii nebo Anglii jsou rozsáhlé plochy přírodní krajiny zastavěné.
V Německu je tento podíl 12,5 % – z toho dobrá polovina má uzavřený povrch. Dopadá-li na tuto plochu déšť, je přirozený koloběh vody přerušen, protože voda se neakumuluje ani se nemůže dostatečně vsakovat nebo odpařovat.

Úkol
Všude tam, kde dešťová voda dopadá na silnice, veřejná prostranství, střechy, letiště, stadiony a celou řadu dalších zpevněných ploch, začíná náš úkol: vytvořit přirozený koloběh vody tam, kde byl přerušen, a zajistit ekonomicky i ekologicky smysluplný návrat vody do přírody.

Naše kompetence
My, zaměstnanci společnosti FRÄNKISCHE, se odvodňováním osídlených ploch a dopravních komunikací zabýváme již více než 30 let. Do těchto oblastí stále více proniká hospodaření s dešťovou vodou, které se stává měřítkem pro ekologické chování. Dnes víme, že každý úkol související s dešťovou vodou vyžaduje kooperaci, systémové myšlení a rychlost.

Řešení
Již po desetiletí udávají naše výrobky trendy v tomto odvětví. Unikátním způsobem přitom spojují ekonomii a ekologii. Zajišťujeme, že dešťová voda nachází svoji cestu zpátky do přírodního koloběhu a nezpůsobuje přitom městům a obcím škody v důsledku záplav.

Software RigoCalc-CZ

Výpočet vsakování a retence dešťových vod na základě TNV 75 9011 a ČSN 75 9010Z1, Oprava 2 z 11/2017

Každý úkol v hospodaření s dešťovou vodou má své vlastní jedinečné požadavky, protože podmínky pro každý projekt se značně liší. Podporujeme vaše stavební projekty v každé fázi,  od plánování až po dokončení.

 

Konzultace a technická podpora vašich projektů

Jsme silný partner na vaší straně vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti hospodaření s dešťovou vodou. Nabízíme regionální poradenství pro všechny fáze projektů:

  • Konzultace u návrhu nových projektů
  • Návrh systémových komponent v souladu s nejnovějšími trendy
  • Podpora stavebních projektů v realizaci
 

RigoCalc-CZ – výpočtový kalkulátor hospodaření s dešťovou vodou

Nový on-line výpočtový program pro výpočet objemu vsakovacích zařízení nebo retenčních nádrží pro malé i velké objekty. Výpočet je proveden snadno a a rychle po zadání základních vstupních parametrů řešeného objektu.

Výpočty vycházejí z následujících norem:

  • Norma pro vsakovací zařízení srážkových vod ČSN 75 9010Z1, Oprava 2 z 11/2017
  • Odvětvová technická norma pro hospodaření se srážkovými vodami TNV 75 9011
 
Na vyžádání je možné zaslat vzorové výkresy v DWG či PDF formátu. V případě zájmu o zaslání technických vzorových řezů AutoCad, technických listů, prohlášení o shodě, orientační cenové nabídky apod., prosíme, kontaktujte nás na: contact@fraenkische-cz.com
 
 
Software: RigoCALC CZ

Ke stažení

DWG

DWG
CAD data

Mohlo by vás také zajímat

Chcete se zeptat na Hospodaření s dešťovou vodou?

Rádi vám odpovíme. Použijte k tomu, prosím, náš kontaktní formulář.

Jaký je součet 8 a 7?