Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Zahradní a krajinářská tvorba

Základy zahradní a krajinářské tvorby

To důležité je neviditelné.
Není náhoda, že se parky po silných deštích neponoří do bahna, mladé stromy nežízní ani na malé trávníkové ploše, sportovní hřiště lze využívat i při špatném počasí a zeleň v obytných zónách zůstává zelená i při dlouhodobých vedrech. I když je nevidíme: nacházejí se zde výrobky a systémy, které pracují skryté pod zemí a v zahradní a krajinářské tvorbě a výstavbě sportovišť zajišťují, že nápady a díla jejich autorů zůstanou zachované podle jejich představ.

Stromy zlepšují kvalitu života
Stromy na soukromých a veřejných zelených plochách patří ke koloritu města. Jejich rozmanitý, blahodárný účinek ve formě snížení hluku, regulace klimatu, produkce kyslíku a filtrování prachu je dostatečně známý. Tyto funkce však mohou stromy plnit jen tehdy, pokud jsou dlouhodobě splněny jejich nároky ohledně zásobování vodou a živinami, vyvážené bilance vzduchu a půdy a klimatu pro jejich dobré prospívání.

Často je již ve fázi růstu oblast kořenů stromu nedostatečně zásobovaná kvůli nepropustnému obložení a silnému zhutnění přilehlých volných ploch. Potřebný přívod vzduchu a vody nebo hnojiva již není zajištěn. Tyto negativní vlivy je nutné eliminovat, aby starší stromy zůstaly zachovány a nově vysazené rostliny byly od počátku podporovány ve svém růstu.

Proč je odvodnění tak důležité pro sportovní objekty/hřiště?
Odolné, pokud možno celoročně využitelné sportovní plochy jsou předpokladem pro každý druh sportu. U venkovních zařízení jsou přitom téměř vždy nutností odvodňovací systémy. Díky regulaci bilance vody slouží odvodnění k dlouhodobému zachování a využitelnosti sportovišť.

Chcete se zeptat na Zahradní a krajinářská tvorba?

Rádi vám odpovíme. Použijte k tomu, prosím, náš kontaktní formulář.

Prosím sečtěte 7 a 5.