Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Úprava dešťové vody

Základy úpravy dešťové vody

Provozní bezpečnost a ochrana vodních toků
Shromážděná dešťová voda může být zatížená nejrůznějšími látkami jako hrubými nečistotami, kalem a lehkými kapalinami ze silničního provozu nebo z průmyslových zón. Tyto látky mohou v zařízeních pro hospodaření s dešťovou vodou, jako jsou vsakovací příkopy, způsobit poruchy funkcí. Kromě toho mohou následně ohrozit povrchové nebo podzemní vody.

V takových případech musí být před zavedením nebo vsáknutím provedena úprava, která splňuje specifické, vodoprávní a provozní požadavky podle aktuálního stavu techniky a adekvátně to dokládá. Podkladem pro odborný vodoprávní výběr úpravny je např. DWA-M 153.

Alternativy k betonu
Běžná zařízení bývají často běžné dešťové usazovací nádrže v betonovém provedení podle DWA-A 166. Tyto nádrže vyžadují velkou plochu a mají značnou stavební hloubku. Společnost FRÄNKISCHE nabízí rozsáhlý program alternativních řešení. SediPipe nahrazuje např. dešťové usazovací nádrže a nabízí přitom díky svým malým stavebním hloubkám enormní výhody pro provoz stavby a pozdější využití plochy. Systém nepotřebuje na povrchu žádnou plochu, takže nad něj lze umístit např. parkoviště nebo dopravní komunikace.

Software RigoCalc-CZ

Výpočet vsakování a retence dešťových vod na základě TNV 75 9011 a ČSN 75 9010Z1, Oprava 2 z 11/2017

Každý úkol v hospodaření s dešťovou vodou má své vlastní jedinečné požadavky, protože podmínky pro každý projekt se značně liší. Podporujeme vaše stavební projekty v každé fázi,  od plánování až po dokončení.

Konzultace a technická podpora Vašich projektů

Jsme silný partner na Vaší straně vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti hospodaření s dešťovou vodou. Nabízíme regionální poradenství pro všechny fáze projektů:

  • Konzultace u návrhu nových projektů
  • Návrh systémových komponent v souladu s nejnovějšími trendy
  • Podpora stavebních projektů v realizaci

RigoCalc-CZ – výpočtový kalkulátor hospodaření s dešťovou vodou

Nový on-line výpočtový program pro výpočet objemu vsakovacích zařízení nebo retenčních nádrží pro malé i velké objekty. Výpočet je proveden snadno a a rychle po zadání základních vstupních parametrů řešeného objektu.

Výpočty vycházejí z následujících norem:

  • Norma pro vsakovací zařízení srážkových vod ČSN 75 9010Z1, Oprava 2 z 11/2017
  • Odvětvová technická norma pro hospodaření se srážkovými vodami TNV 75 9011

Na vyžádání je možné zaslat vzorové výkresy v DWG či PDF formátu. V případě zájmu o zaslání technických vzorových řezů AutoCad, technických listů, prohlášení o shodě, orientační cenové nabídky apod., prosíme, kontaktujte nás na: contact@fraenkische-cz.com

Software: RigoCALC CZ

Videa

Ke stažení

Mohlo by vás také zajímat

Chcete se zeptat na Úprava dešťové vody?

Rádi vám odpovíme. Použijte k tomu, prosím, náš kontaktní formulář.

Prosím sečtěte 1 a 5.