Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Inženýrské sítě

U společnosti FRÄNKISCHE je výraz „inženýrské sítě“ úzce spojen s tématy, jako je odvodnění dopravních komunikací (silnice, cesty, koleje), hospodaření s vodou na sídlištích, drenážování zemědělských ploch, zahradní a krajinářská tvorba a výstavba sportovišť, a dále s drenáží budov, likvidací odpadních vod, hospodařením s dešťovou vodou a s ochranou kabelů uložených v zemi.

Pod sloganem „Voda, znalosti, poradenství“ jsou vyvíjeny, vyráběny a prodávány výrobky a systémy, které jsou ústředním bodem tématiky „Drenážní a odvodňovací systémy“.

Obchodním partnerem pro úkoly související s touto problematikou jsou vedle stavebních firem a odborných projektantů především úřady a provozovatelé příslušných stavebních záměrů, kteří chtějí udržitelně zabezpečit svoje investice pomocí ekonomicky výhodných a trvalých řešení.

Nejznámějšími produktovými značkami
pro inženýrské stavby u společnosti FRÄNKISCHE jsou systém opti-drän, Strabusil a Strasil, Kabuflex, Rigofill inspect, QuadroControl, SediPipe. Četné varianty a rozsáhlé programy příslušenství k těmto základním produktům umožňují maximum flexibility, která je u inženýrských staveb nepostradatelná při navrhování individuálních a současně hospodárných řešení.

Výrobky a systémy pro inženýrské stavby podléhají zvláštním bezpečnostním požadavkům. Proto je kladen velký důraz na normalizaci a certifikaci. Pro drenáž budov je to DIN 4095 (drenáž pro ochranu stavebních zařízení). Drenážování zemědělských ploch a drenážování v zahradní a krajinářské tvorbě a výstavbě sportovišť se vedle četné zajímavé odborné literatury opírá především o normy DIN 1185 a DIN 1187. V oblasti likvidace odpadních vod je to EN 13476. Pro hospodaření s dešťovou vodou a úpravu dešťové vody jsou směrodatné směrnice DWA a Evropský regulační rámec se svými realizacemi v Německu. Odvodnění dopravních komunikací se řídí podle řady různých norem a směrnic, počínaje DIN 4262-1.

Společnost FRÄNKISCHE podporuje projektanty a úřady při navrhování řešení pro objekty svým rozsáhlým poradenstvím zaměřeným na konkrétní potřeby.