Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

alpex

Systém alpex je systém vícevrstvých sendvičových trubek od společnosti FRAENKISCHE pro instalaci pitné vody, topení a plynu.

Bez inkrustací

Inkrustace jsou minerální usazeniny substancí obsažených ve vodě na vnitřní ploše potrubí.

bezhalogenové

bezhalogenové trubky Low Smoke

Co-flex

Dodatečná ochrana potrubí

Dělený systém

Dělený systém znamená, že je splašková voda a srážková voda shromažďována a odváděna ve dvou oddělených kanálových systémech.

Designové mřížky

Designové mřížky z naší kolekce starline představují vhodné akcenty u větrání obytných prostor.

DIN 4095

Drenáž základů pro ochranu staveb.

Drenáž / drenážní systém

V technickém smyslu se u obou pojmů jedná o odvodňování.

Drenáže budov

Odborná drenáž budovy slouží k zachování hodnoty nemovitosti.

Drenážní trubka

Ohebná drenážní trubka (FF-drän; barva žlutá).

DVGW

DVGW (Německý technický a vědecký svaz pro plyn a vodu) představuje v Německu kompetentní síť pro všechny otázky spojené se zásobováním zemním plynem a pitnou vodou a zasazuje se o bezpečnost a kvalitativní normy v plynárenství a vodárenství.

E-Ku-ET

Dělitelná plastová koncovka.

easyCALC

Náš software pro rychlé dimenzování profi-air easyCALC vám pomůže při plánování a dimenzování řízeného větrání obytných prostor s produkty profi-air.

Elektroinstalační trubky

Výhoda rychlé změny nebo rozšíření elektroinstalace.

Energetický štítek

Energetický štítek udává třídu energetické účinnosti větracích přístrojů v jednotných podmínkách. Přístroje s největší energetickou účinností dosahují třídy účinnosti A+.

EnEV / Nařízení o úspoře energií

V nařízení o úspoře energií jsou stanoveny energetické požadavky na budovu.

Entalpický tepelný výměník

Entalpický tepelný výměník zpětně získává vedle tepla také vlhkost, takže vzduch v místnostech není především v zimě příliš suchý a komfort bydlení se citelně zvýší.

Evropské rámcové směrnice pro vodu

Definují předpisy pro komplexní ochranu vodstev.

FFKuS®

FFKuS® znamená: FRAENKISCHE – flexibilní – plast – ochranný plášť

Flexibilita lisovacích čelistí

Tvarovky alpex F50 PROFI lze lisovat s 5 obrysy lisovacích čelistí F, TH, U, H a VP pomocí všech běžných hydraulických lisovacích nástrojů. Není tak již většinou nutné pořizovat nový nástroj.

FPKu®

FPKu® znamená: FRAENKISCHE – pancéřový – plast

Horký asfalt

Zde se smí používat pouze kovové trubky.

ICONIC AWARD

Kolekce designových mřížek SHAPE získala ocenění „Best of Best“ na soutěži „ICONIC AWARD 2016: Interior Innovation“.

Instalace do betonu

Flexibilita při ohybu.

Instalace RAL

Požadavky na elektroinstalace.

Kanalizační trubka

Trubka pro splaškovou a smíšenou kanalizaci robukan z PP s třídami kruhové tuhosti SN 8 (uvnitř žlutá) a SN 16 (uvnitř oranžová) s naextrudovanými červenými a modrými pruhy.

Kruhová drenáž

Je nutná u půdorysných ploch 200 m² nebo menších.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se stará o to, aby v České republice bylo zdravé životní prostředí, v němž jsou lidé pokud možno chráněni před škodlivými okolnímu vlivy, jako jsou škodlivé látky ve vzduchu nebo vodě.

Mosaz odolná vůči odzinkování

Mosaz odolná vůči odzinkování je slitina, která má speciální složení a je tepelně zpracovaná.

Multimediální trubka

Optimální řešení pro změť kabelů.

Napojení budovy

Trubka Kabuflex® slouží k napojení budovy.

Nařízení o pitné vodě (TrinkwV – Trinkwasserverordnung)

Nařízení o pitné vodě (TrinkwV) stanovuje mimo jiné vlastnosti, úpravu a kontrolu pitné vody a povinnosti vodárenských společností.

Odmrazovací vytápění

Odmrazovací vytápění profi-air poskytuje ochranu proti mrazu pro větrací systémy.

Odolnost vůči UV záření

Venkovní instalace.

Odpadní voda

Odpadní voda je voda, která je znečištěná nebo špinavá.

opti-control

Konstrukční součást ze systému opti-drän pro proplachování a revizi drenáže budov.

opti-flor

Mechanicky zpevněná a tepelně ošetřená geotextilie.

Pečeť HY

Hygienickou nezávadnost produktů profi-air garantuje pečeť HY.

Plně filtrační trubka

Trubka obalená filtračním materiálem.

Plošná drenáž

Je nutná u půdorysných ploch 200 m² nebo větších.

Požární ochrana při elektroinstalaci

Elektroinstalační trubky, které vedou více požárními úseky, musí být zajištěné protipožární přepážkou (MLAR 2005).

PPSU / polyfenylsulfon

PPSU je vysoce výkonný plast polyfenylsuflon. Tento celosvětově osvědčený materiál se vyznačuje obzvláště vysokou rázovou pevností a absolutní hygienickou nezávadností.

Prázdná trubka

Chrání potrubí.

Příkopový žlab

Vsakování vrchní vrstvou půdy s porostem.

profi-air®

profi-air je systém pro řízené větrání obytných prostor od společnosti FRAENKISCHE.

Řízené větrání obytných prostor / KWL

Systém od společnosti FRAENKISCHE pro řízené větrání obytných prostor se nazývá profi-air.

Snímač vlhkosti

Snímač vlhkosti integrovaný ve větracích přístrojích zaručuje vyšší komfort bydlení a přívod čerstvého vzduchu dle aktuálních potřeb.

starline®

starline je kolekce designových mřížek pro řízenou ventilaci obytných prostor od společnosti FRAENKISCHE.

Systém opti-drän®

Systém se skládá z několika komponentů.

Systém ReMo click

Pro sanace, renovace a modernizace.

Tlaková zkouška

Pro vyšší bezpečnost je nutné podrobit spojky alpex po instalaci a před aplikací omítky/potěru tlakové zkoušce.

Trubka tunelového průřezu

Strasil s vlnitou vnitřní plochou a s hladkým dnem.

Úprava dešťové vody

Popisuje způsob, jak se musí upravit znečištěná dešťová voda.

Vícevrstvá sendvičová trubka / MVR

Vícevrstvé sendvičové trubky jsou trubky, které se skládají z různých materiálů a sestávají tak z více vrstev.