Zpět

Dělený systém

Dělený systém znamená, že je splašková voda a srážková voda shromažďována a odváděna ve dvou oddělených kanálových systémech.