Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Systém Rigofill® inspect pro vsakování

Systém Rigofill® inspect pro vsakování
Systém Rigofill® inspect pro vsakování
Systém Rigofill® inspect pro vsakování
Systém Rigofill® inspect pro vsakování
Systém Rigofill® inspect pro vsakování
Systém Rigofill® inspect pro vsakování
Systém Rigofill® inspect pro vsakování
Systém Rigofill® inspect pro vsakování

Popis

Podzemní vsakovací objekty Rigofill
... šetří v porovnání s potrubním vsakovacím systémem resp. s galeriemi vyplněnými štěrkem ve velké míře místo a výkop zeminy, protože jejich objem pro retenci vody tvoří 95 % vlastního objemu. Je tak možné velmi efektivně a úsporně vytvářet podzemní zásobníky dešťové vody. Vzhledem k tomu, že je Rigofill inspect vysoce zatížitelný, může se místo nad ním účelně využít, např. jako parkovací plocha.

Následující certifikace:

  • Německo: DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
  • Německo: RAL (značka jakosti systémů na dešťovou vodu)
  • Francie: CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
  • Velká Británie: BBA (British Board of Agreement)
  • Belgie: BCCA (Belgian Construction Certification Association)
  • Polsko: IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

Důvěra je dobrá – jistota je ještě lepší
Galerie jsou trvalými stavbami pro odvodnění osídlených oblastí a musí bez závad přetrvávat celá desetiletí.
Nezbytnými požadavky jsou proto dlouhá životnost a bezpečný provoz. Vyhlášky jednotlivých zemí o vlastní kontrole k tomu vyžadují první a periodické vizuální kontroly při uvádění do provozu a během provozu. Nejlepší možnost, jak stav zařízení kontrolovat podle aktuálního stavu technického vývoje, je revize kamerou. Vytvořenou galerii tak lze výborně kontrolovat – při kolaudaci i později. Představuje to jistotu pro úřady, projektanty, firmy provádějící stavbu, zadavatele a provozovatele.

Transparentní systém
Díky unikátní transparentní konstrukci revizního tunelu lze sledovat celý vnitřní prostor – a nejen samotný revizní kanál. Například tak lze zkontrolovat staticky relevantní nosné prvky, stav opláštění geotextilií a celý prostor dna. Pomocí integrovaných šachet QuadroControl lze galerii kdykoliv kontrolovat.

Komponenty

Ke stažení