Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Systém Rigofill® inspect na vsakovanie

Systém Rigofill® inspect na vsakovanie
Systém Rigofill® inspect na vsakovanie
Systém Rigofill® inspect na vsakovanie
Systém Rigofill® inspect na vsakovanie
Systém Rigofill® inspect na vsakovanie
Systém Rigofill® inspect na vsakovanie
Systém Rigofill® inspect na vsakovanie
Systém Rigofill® inspect na vsakovanie

Opis

Podzemné vsakovacie objekty Rigofill
... šetria v porovnaní s potrubným vsakovacím systémom, resp. s galériami vyplnenými štrkom vo veľkej miere miesto a výkop zeminy, pretože ich objem na retenciu vody tvorí 95 % vlastného objemu. Vďaka tomu sa podzemné zásobníky dažďovej vody môžu vytvárať veľmi efektívne a úsporne. Pretože Rigofill inspect umožňuje vysoké zaťaženie, môže sa miesto nad ním účelne využiť, ako napr. parkovacia plocha.

Nasledujúce certifikácie:

  • Nemecko: DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
  • Nemecko: RAL (značka akosti systémov na dažďovú vodu)
  • Francúzsko: CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
  • Veľká Británia: BBA (British Board of Agreement)
  • Belgicko: BCCA (Belgian Construction Certification Association)
  • Poľsko: IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

Dôvera je dobrá – istota je ešte lepšia
Galérie sú trvalé stavby na odvodnenie osídlených oblastí a musia bez nedostatkov pretrvať celé desaťročia.
Nevyhnutnými požiadavkami sú preto dlhá životnosť a bezpečná prevádzka. Vyhlášky jednotlivých krajín o vlastnej kontrole okrem toho vyžadujú prvé a periodické vizuálne kontroly pri uvádzaní do prevádzky a počas nej. Najlepšia možnosť na kontrolu zariadenia podľa aktuálneho stavu technického vývoja je revízia pomocou kamery. Vytvorená galéria sa tak dá vynikajúco kontrolovať – pri kolaudácii aj neskôr. Predstavuje to istotu pre úrady, projektantov, firmy realizujúce stavbu, zadávateľa a prevádzkovateľa.

Transparentný systém
Vďaka unikátnej transparentnej konštrukcii revízneho tunela sa dá sledovať celý vnútorný priestor – a nielen samotný revízny kanál. Napríklad sa tak dajú skontrolovať staticky relevantné nosné prvky, stav opláštenia geotextíliou a celý priestor dna. Pomocou integrovaných šácht QuadroControl sa galéria dá kontrolovať kedykoľvek.

Komponenty

Na stiahnutie

Návod k montáži Rigofill inspect

Návod k montáži Rigofill inspect
Návod na zabudovanie/montáž/pokládku

DWG

DWG
Dáta CAD

Akumulace dešťové vody

Akumulace dešťové vody
Informácie o výrobku