Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® XL

SediPipe® XL
SediPipe® XL
SediPipe® XL
SediPipe® XL

Opis

Zariadenia typu SediPipe XL sa dajú integrovať do sberačov dážďovej kanalizácie. Tým sa rušia hranice medzi centrálnou a decentrálnou úpravou dažďovej vody – veľkosť zariadenia a miesto jeho osadenia sa dajú voliť optimálne podľa potreby.

Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi testované nezávislými inštitúciami: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft atď.

  • Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou
  • Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25
  • Zisťovanie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153
  • Eliminovanie remobilizácie
  • Funkcia oddeľovača prúdenia

SediPipe XL

  • Sedimentácia hrubých a jemných nečistôt
  • Zadržanie ľahkých kvapalín počas suchého počasia (v prípade havárie)

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediPipe XL sa skladá z nasledujúcich súčastí:

  • počiatočná šachta DN 1000
  • sedimentačná dráha DN 600 s dolným oddeľovačom prúdenia, konštrukčná dĺžka 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 m (základná rúra s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt)
  • cieľová šachta DN 1000 s ponornou rúrou

SediPipe XL 600/6
SediPipe XL 600/8
SediPipe XL 600/10
SediPipe XL 600/12
SediPipe XL 600/14
SediPipe XL 600/16
SediPipe XL 600/18
SediPipe XL 600/20
SediPipe XL 600/22
SediPipe XL 600/24

Oblasti použitia

Na úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a na zadržanie alebo separáciu ľahkých kvapalín pri havárii.

Na stiahnutie