Zpět

Nařízení o pitné vodě (TrinkwV – Trinkwasserverordnung)

Nařízení o pitné vodě (TrinkwV), popřípadě Nařízení o kvalitě vody pro lidskou spotřebu, vydalo Spolkové ministerstvo zdravotnictví se souhlasem Spolkové rady. Stanovuje mimo jiné vlastnosti, úpravu a kontrolu pitné vody a povinnosti vodárenských společností.