Verriwell

Popis

Skrápěcí trubka z PVC-U s jednostranně nasazenou spojkou. Barva zelená. Při zvětšené šířce štěrbiny 1,7 mm, délce štěrbiny 5 mm a 12 řadách štěrbin je plocha
pro výstup vody větší než 50 cm²/m. Tyčový tvar a vysoká statická zatížitelnost vlnitých trubek je mimořádnou výhodná pro pokládku s definovaným spádem.

DN 100; délka 5 m

Oblasti použití

Pro skrápění odpadní vody z malých čističek podle normy DIN 4261 část 5.