Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediSubstrator® L

SediSubstrator® L
SediSubstrator® L
SediSubstrator® L
SediSubstrator® L
SediSubstrator® L
SediSubstrator® L
SediSubstrator® L
SediSubstrator® L

Opis

Zariadenia typu SediSubstrator L boli vyvinuté, testované a schválené podľa zásad schvaľovania Nemeckého ústavu pre stavebnú techniku (DIBt) (č. Z-84.2-20). Pomocou nich sa môžu upravovať silne zaťažené dažďové odtoky z dopravných plôch pre motorové vozidla. Čistiaci výkon umožňuje následné vsakovanie dažďovej vody, napr. v podzemných galériách. V závislosti od konštrukčnej veľkosti sa dá pripojiť dopravná plocha s rozlohou 750 m² až 3 000 m².

Patróna na substrát je vybavená adsorpčným substrátom SediSorp plus, ktorý sa vyznačuje extrémne vysokou adsorpčnou kapacitou. SediSorp plus má kontrolovanú akosť a má označenie zhody (označenie Ü) DIBt na použitie v SediSubstrator L a XL.

SediSubstrator L

 • sedimentácia hrubých a jemných nečistôt
 • zadržanie ľahkých kvapalín
 • zadržanie ťažkých kovov

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediSubstrator L sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • počiatočná a cieľová šachta DN 800 s predlžovacím nadstavcom DN 600
 • sedimentačná dráha DN 600 s dolným oddeľovačom prúdenia, konštrukčná dĺžka 6, 12, 18, 24
 • patróna (patróny) na substrát v cieľovej šachte
 • odtok

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediSubstrator L 12+12 sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • 2 ks počiatočné šachty DN 800 s predlžovacími nadstavcami DN 600
 • 2 ks sedimentačné dráhy DN 600, konštrukčná dĺžka vždy 12 m
 • 1 ks cieľová šachta DN 800 s predlžovacím nadstavcom DN 600
 • 4 patróny na substrát v cieľovej šachte
 • odtok

SediSubstrator  L 600/6

 • Na pripojiteľnú plochu 750 m²

SediSubstrator  L 600/12

 • Na pripojiteľnú plochu 1 500 m²

SediSubstrator  L 600/18

 • Na pripojiteľnú plochu 2 250 m²

SediSubstrator  L 600/24

 • Na pripojiteľnú plochu 3 000 m²

SediSubstrator  L 600/12+12

 • Na pripojiteľnú plochu 3 000 m²

Oblasti použitia

Na úpravu veľmi zaťažených dažďových odtokov dopravných plôch pre motorové vozidlá pred podzemným vsakovaním.

Komponenty

Na stiahnutie