Zpět

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška

Pro vyšší bezpečnost je nutné podrobit spojky alpex po instalaci a před aplikací omítky/potěru tlakové zkoušce. Tuto zkoušku lze provést s vodou i se stlačeným vzduchem a zásadně se u všech instalací pitné vody a vytápění provádí ve dvou krocích: Nejprve se ověří těsnost (nepropustnost) instalace a následně její pevnost.