Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Rigo®Clean s bočným prítokom

Rigo®Clean s bočným prítokom
Rigo®Clean s bočným prítokom
Rigo®Clean s bočným prítokom
Rigo®Clean s bočným prítokom

Opis

Vsakovacie zariadenia musia fungovať trvalo. Nánosom nečistôt sa vsakovací výkon v galérii môže postupne znižovať. Čistiaca šachta RigoClean zadržiava hrubé nečistoty a jemné čiastočky do 0,5 mm a zaručuje tak funkciu galérie. Navyše sa zadržiavajú splaveniny, resp. ľahké kvapaliny. RigoClean s bočným prítokom je predradený priamo pred galériou. Prítok sa privádza cez zvyčajné odtoky z ciest a dvorov, resp. zo strešných plôch.

Oblasti použitia

RigoClean je určená na odtoky zo striech, resp. málo zaťažené odtoky zo spevnených plôch. RigoClean sa dá použiť ako stupeň na predčistenie pred SediPipe alebo SediSubstrator. RigoClean s bočným prítokom je dimenzovaná do napojiteľnej plochy 500 alebo 1 000 m².

Hodnota priechodu podľa smernice DWA M 153: 0,8

Znaky

  • Čistiaca šachta na dažďovú vodu s výsuvným doskovým sitom
  • RigoClean 500 s bočným prítokom:
  • Napojiteľná plocha až 500 m²;
  • prítok a odtok DN 150 KG;
  • DA = 400; DI = 350; H = 1 650 mm
  • RigoClean 1000 s bočným prítokom:
  • Napojiteľná plocha až 1 000 m²;
  • prítok a odtok DN 200 KG;
  • DA = 600; DI = 500; H = 1 680 mm

Na stiahnutie

Ďalšie výrobky