Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® XL plus

SediPipe® XL plus
SediPipe® XL plus
SediPipe® XL plus
SediPipe® XL plus

Opis

Zariadenia typu SediPipe XL plus sa dajú integrovať do zberača dažďovej kanalizácie. Tým sa rušia hranice medzi centrálnou a decentrálnou úpravou dažďovej vody – veľkosť zariadenia a miesto jeho osadenia sa dajú voliť optimálne podľa potreby.

Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi testované nezávislými inštitúciami: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft, TÜV Rheinland LGA Products GmbH Würzburg atď.

 • Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou
 • Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25
 • Zisťovanie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153
 • Eliminovanie remobilizácie
 • Funkcia oddeľovača prúdenia
 • Funkcia zadržania oleja stanovená podľa STN EN 858-1

SediPipe XL plus

 • Sedimentácia hrubých a jemných látok
 • Zadržanie ľahkých kvapalín počas suchého počasia (havária)
 • Odlúčenie ľahkých kvapalín za dažďa (havárie)

Upozornenie:
Zariadenia SediPipe XL plus nie sú odlučovače oleja podľa normy STN EN 858-1 a nesmú sa používať tam, kde sú odlučovače oleja predpísané! Zariadenia SediPipe XL plus slúžia výhradne ako preventívne opatrenie pri havárii!

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediPipe XL plus sa skladá z nasledujúci súčastí:

 • počiatočná šachta DN 1000
 • sedimentační dráha DN 600 s dolným a horným oddeľovačom prúdenia (základná rúra s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt), konštrukčná dĺžka 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 m
 • cieľová šachta DN 1000 s ponornou rúrou

SediPipe XL plus 600/6
SediPipe XL plus 600/8
SediPipe XL plus 600/10
SediPipe XL plus 600/12
SediPipe XL plus 600/14
SediPipe XL plus 600/16
SediPipe XL plus 600/18
SediPipe XL plus 600/20
SediPipe XL plus 600/22
SediPipe XL plus 600/24

Oblasti použitia

Na úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a na zadržanie alebo separáciu ľahkých kvapalín pri havárii.

Na stiahnutie